DOKUMEN | KOLEJ CANSELOR
» DOKUMEN

DOKUMEN

DOKUMEN DALAMAN KOLEJ-KOLEJ
1
SENARAI DOKUMEN DALAMAN (31.01.2023)
2
GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN PERATURAN KEDIAMAN PELAJAR (28.01.2022)
3
GARIS PANDUAN PEMERIKSAAN KENDIRI (31.01.2023)
4
GARIS PANDUAN PEMILIHAN MAJLIS PERWAKILAN KOLEJ (13.08.2021)
5
GARIS PANDUAN PENGURUSAN BASIKAL DI KOLEJ-KOLEJ (13.08.2021)
6
GARIS PANDUAN PEMANTAUAN PENCUCIAN KOLEJ KEDIAMAN (31.01.2023)
7
GARIS PANDUAN PENGIRAAN MERIT TINGGAL DI KOLEJ (13.08.2021)
8
GARIS PANDUAN PELAKSANAAN ANALISIS PROGRAM AKTIVITI PELAJAR (baharu 13.08.2021)
9
GARIS PANDUAN PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU SECARA DALAM TALIAN (31.01.2023)
10
BORANG PERMOHONAN TEMPAHAN KEMUDAHAN DAN PINJAMAN PERALATAN (31.01.2023)
11
BORANG PERMOHONAN PENGELUARAN BARANG DAN PERALATAN GUNA TERUS (31.01.2023)
12
BORANG PENCALONAN MAJLIS PERWAKILAN KOLEJ (13.08.2021)
13
BORANG PERMOHONAN SEWAAN PENGINAPAN (28.01.2022)
14
BORANG PERMOHONAN PENGINAPAN DAN MAKLUMAT PERIBADI PELAJAR PASCA SISWAZAH (13.08.2021)
15
BORANG SEMAKAN INVENTORI BILIK PELAJAR (KOLEJ SERAH URUS) -13.08.2021
16
BORANG PEMERIKSAAN KENDIRI KOLEJ KEDIAMAN (13.08.2021)
17
BORANG PEMANTAUAN PERATURAN KEDIAMAN PELAJAR (31.01.2023)
18
BORANG PEMANTAUAN PENCUCIAN KOLEJ KEDIAMAN (01.06.2023)
19
BORANG PENGESAHAN STATUS PENGINAPAN PELAJAR (31.01.2023)
20
BORANG LAPORAN ANALISIS PROGRAM AKTIVITI PELAJAR (baharu 13.08.2021)
21
BORANG SOAL SELIDIK PENILAIAN PROGRAM/AKTIVITI (baharu 13.08.2021)
22
LOG SERAHAN BORANG ADUAN KEROSAKAN PENGINAPAN PELAJAR (KOLEJ SERAH URUS) -31.01.2023
23
SLIP PENGESAHAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN PERATURAN KOLEJ KEDIAMAN PELAJAR (13.08.2021)
24
SENARAI SEMAK PEMANTAUAN PEKERJA
25
LAPORAN RINGKAS PEMANTAUAN PERATURAN KOLEJ (28.11.2018)
26
PEKELILING CUTI SEMESTER
27
STATISTIK PENEMPATAN PELAJAR KOLEJ
28
CONTOH STATISTIK PENEMPATAN PELAJAR KOLEJ
29
CONTOH PENGISIAN DATA SPOT CHECK (pindaan 2.4.2019)
30
FORMAT PENGIRAAN MERIT PELAJAR
31
AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971 (AUKU)
32
PERINTAH TETAP UPM (KOLEJ KEDIAMAN)
33
TIMELINE SPK KOLEJ SESI 2018/19 (12.4.2019)
34
TIMELINE SPK KOLEJ SESI 2020/2021 (kemaskini 01.06.2021)
35
TIMELINE SPK KOLEJ SESI 2021/2022 (kemaskini 26.11.2021)
36
PEKELILING PERMOHONAN PENGINAPAN TINGGAL DI KOLEJ BAGI SESI 2021/2022 (01.06.2021)
37
TEMPLATE TREND ANALISIS PROGRAM/AKTIVITI PELAJAR ( baharu 13.08.2021)
38
TEMPLATE LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN TAHUN 2021 (ADUAN KEROSAKAN)
39
PIAGAM PELANGGAN (kuatkuasa 16.09.2021)
40
SENARAI DOKUMEN RUJUKAN DALAMAN DAN LUARAN ISO (QMS DAN ISMS)
41
AKTA ARKIB NEGARA 2003 (AKTA 629)
42
AKTA RAHSIA RASMI 1972 (AKTA 88)
43
GARIS PANDUAN PENGURUSAN KESELAMATAN ASET SEMASA BEKERJA DARI RUMAH (BDR)
44
LAPORAN PERBANDINGAN KEROSAKAN AWAM DAN KEROSAKAN ELEKTRIK BAGI TAHUN 2019, 2020 DAN 2021
45
TIMELINE SPK KOLEJ SESI 2021/2022 (kemaskini 21.06.2022)
46
PEKELILING PERMOHONAN PENGINAPAN TINGGAL DI KOLEJ BAGI SESI 2022/2023 (21.06.2022)
47
TIMELINE SPK KOLEJ SESI 2022/2023 (kemaskini 02.12.2022)
48
TIMELINE SPK KOLEJ SESI 2023/2024 (kemaskini 09.11.2023)

DOKUMEN KOLEJ CANSELOR
49
BORANG PELEKAT KENDERAAN KC
50
BORANG TEMPAHAN MAKANAN
51
LOG PINJAM KUNCI
52
BORANG PERGERAKAN PAKAIAN KEBUDAYAAN
53
SURAT PENGESAHAN PELAJAR
54
TEMPLATE PIAGAM PELANGGAN AKTIVITI KEPIMPINAN
55
TEMPLATE PIAGAM PELANGGAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELAJAR
56
BORANG KEBENARAN PELAJAR MASUK KE KOLEJ SELEPAS 12.00 TENGAH MALAM

PERATURAN KOLEJ
57
DEMERIT KOLEJ
58
PERINTAH TETAP KOLEJ KEDIAMAN 2015

PEKELILING CUTI ANTARA SEMESTER
59
PEKELILING CUTI PERTENGAHAN SEMESTER KEDUA SESI 2022/2023

LAPORAN MASA TINDAKAN ADUAN KEROSAKAN KOLEJ KEDIAMAN 2020
60
Suku Pertama (Januari - Mac)
61
Suku Kedua ( April - Jun)
62
Suku Ketiga (Julai - September)
63
Suku Keempat (Oktober - Disember )

LAPORAN MASA TINDAKAN ADUAN KEROSAKAN KOLEJ KEDIAMAN 2021
64
Suku Pertama (Januari - Mac)
65
Suku Kedua (April - Jun)
66
Suku Ketiga (Julai - September)
67
Suku Keempat (Oktober - Disember)

LAPORAN MASA TINDAKAN ADUAN KEROSAKAN KOLEJ KEDIAMAN 2022
68
Suku Pertama (Januari - Mac)
69
Suku Kedua (April - Jun)
70
Sukuan Ketiga (Julai - September)
71
Suku Keempat (Oktober - Disember)

ANUGERAH KOLEJ CANSELOR
72
Syarat dan Kriteria Anugerah Malam Gemilang Canselor

PIAGAM PELANGGAN KEPUTUSAN PENEMPATAN PELAJAR
73
Piagam Pelanggan Keputusan Penempatan Pelajar (2021/2022)

LAPORAN MASA TINDAKAN ADUAN KEROSAKAN KOLEJ KEDIAMAN 2023
74
Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan Kolej Canselor (Januari 2023)
75
Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan Kolej Canselor (Februari 2023)
76
Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan Kolej Canselor (Mac 2023)
77
Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan Kolej Canselor (April 2023)
78
Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan Kolej Canselor (Mei 2023)
79
Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan Kolej Canselor (Jun 2023)
80
Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan Kolej Canselor (Julai 2023)
81
Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan Kolej Canselor (Ogos 2023)
82
Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan Kolej Canselor (September 2023)
83
Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan Kolej Canselor (Oktober 2023)
84
Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan Kolej Canselor (November 2023)
KOLEJ CANSELOR
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-9769 7377 / 7501
03-9769 7377
SXDFKAo~