ABOUT US | KOLEJ CANSELOR

» ABOUT US

ABOUT US

Kolej Canselor merupakan salah sebuah kolej kediaman pelajar di Universiti Putra Malaysia kampus Serdang, Selangor Darul Ehsan. Ditubuhkan pada tahun 1973, dahulunya dikenali sebagai Kolej Kediaman dan Kolej Jelapang (mulai 1975) kerana blok-blok asrama pelajar dinamakan dengan nama jenis padi iaitu Murni, Masria, Malinja dan Mahsuri. Selain itu lambang Kolej Kediaman Keempat sendiri adalah berteraskan kepada tangkai padi yang merupakan salah satu entiti penting dalam pertanian negara.

Kolej Canselor merupakan salah sebuah kolej kediaman pelajar di Universiti Putra Malaysia kampus...more...
As a premier institution of learning, widely recognized for leadership in research and innovation,...more...
"Berkat usaha gigih serta kerjasama semua pihak, Kolej Canselor telah banyak mengalami perubahan...more...
Felo-felo kolej merupakan  ahli-ahli pengurusan kolej yang bertanggungjawab membantu kolej...more...
Amalan 5S merupakan salah satu daripada inisiatif kualiti yang amat berkesan dalam usaha untuk...more...
Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan peringkat Universiti telah ditubuhkan dalam tahun...more...
C1601122850