KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN | KOLEJ CANSELOR
» MENGENAI KAMI » KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN

KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN

Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan peringkat Universiti telah ditubuhkan dalam tahun 2004 bagi membincangkan isu-isu keselamatan dan kesihatan pekerjaan (KKP) di UPM, sejajar dengan surat arahan dari Ketua Setiausaha Negara berkaitan pematuhan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (Akta 514) dan pelaksanaan arahan, peraturan, prosedur serta peruntukan Undang-undang berkaitan keselamatan dan perlindungan di Jabatan-jabatan Kerajaan.

Kemaskini:: 22/06/2022 [emy_hana]

PERKONGSIAN MEDIA

SWMIQAK:16:30