PERATURAN KOLEJ | KOLEJ CANSELOR

» PERATURAN KOLEJ

PERATURAN KOLEJ

Suatu perintah dan panduan untuk mengadakan peruntukan  bagi memelihara ketenteraman  dan tatatertib  di dalam kolej dan bagi perkara lain yang berhubungan dengannya.

PERATURAN  KEDIAMAN PELAJAR UPM   Kebersihan rumah/bilik adalah tanggungjawab...selanjutnya...
Syarat tinggal di kolej ini dikenakan kepada semua pelajar yang tinggal di kolej untuk memastikan...selanjutnya...
B1606510311